Czy wiesz jakie zyskasz prawa od 1 lipca 2018r?

Czy wiesz jakie zyskasz prawa od 1 lipca 2018r?

Już wkrótce, bowiem 1 lipca br. (w sumie to, na dobry początek wakacji), wchodzi w życie nowa ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, która w istotny sposób ma poprawić informacje co do całkowitych kosztów wyjazdu wakacyjnego, który kupujemy, ale także ma nas (jako klientów) lepiej zabezpieczać na wypadek upadłości biura podróży, z którym chcemy jechać na urlop.

Wakacje w Turcji

Dzięki nowej ustawie poznacie całkowite koszty wyjazdu wraz ze szczegółową informacją co do warunków rezygnacji lub opcji przeniesienia praw do wyjazdu na inne osoby. Ponadto, dzięki jednolitemu formularzowi, którym mają się posługiwać biura podróży, zyskamy wskazówki na wypadek sytuacji awaryjnych – tj. dodatkowe numery kontaktowe, wskazanie firmy odpowiedzialnej za jakość realizacji naszych wakacji. Formularz ten ma nam dostarczyć maksimum informacji o danym wyjeździe.
Natomiast najważniejsza (według nas) zmiana, to obowiązek nałożony na biura podróży, który obliguje je do pełnej informacji co do zabezpieczenia kiedy organizator bankrutuje.
Bardzo użytecznym dla nas może okazać się także zestaw dodatkowych informacji obowiązkowych co do wyjazdu, które mają objąć dodatkowo:

  • szczegółowe wskazanie na części składowe kosztów wyjazdu (ubezpieczenia obowiązkowe oraz dodatkowe, koszty wybranych miejsc w samolocie, itp.),
  • wymagania wizowe miejsca, do którego jedziemy,
  • wymagania co do szczepień oraz inne wytyczne sanitarne,

Będziesz mógł odsprzedać wycieczkę innym osobom bez żadnego problemu
Nowe przepisy mają także umożliwić (bez jakiejkolwiek dodatkowej zgody organizatora) sprzedaż komukolwiek innemu zakupionego wyjazdu. Oczywiście konieczne jest aby warunki (tj. liczba osób, przedziały wiekowe osób) konkretnego wyjazdu się pokrywały. Co ważne, taka transakcja nie będzie się wiązała z żadnym kosztami dodatkowymi dla nas, co ma miejsce obecnie, kiedy biura naliczają opłaty za zmianę uczestnika/ów. Koniecznie jednak, nie później niż na 7 dni przed wyjazdem musimy poinformować biuro o takiej zmianie, które to biuro może w wyjątkowych sytuacjach zażądać dodatkowych opłat, o ile samo poniesie koszty wynikające ze zmiany uczestnika.

Zabezpieczenie środków na powrót turystów, kiedy biuro będzie niewypłacalne

Jedną z ważniejszych zmian, które wprowadzi nowa ustawa, jest większe zabezpieczenie kupujących, na wypadek niewypłacalności organizatora. Dzięki wymuszeniu dodatkowych zabezpieczeń (fundusze, ubezpieczenia), mamy mieć zapewnione większe bezpieczeństwo w trakcie naszego urlopu, a dokładniej – że nie zabraknie funduszy na kontynuację naszego, opłaconego pobytu i spokojnego powrotu do domu.
W przypadku niewypłacalności biura, to marszałek danego województwa będzie zajmował się organizacją powrotów turystów do domu.

To co ważne dla Was, to świadomość większej ilości praw, które zyskamy wraz z nową ustawą, a które powinny zapewnić nam spokojniejszy urlop. Za spokój zapewne przyjdzie nam zapłacić, ponieważ wątpliwym się wydaje, że dodatkowe koszty zabezpieczeń weźmie na siebie organizator.

Wakacje w Bułgarii