Karta EKUZ - po co jest, gdzie wyrobić?

Karta EKUZ - po co jest, gdzie wyrobić?

Karta EKUZ – najważniejsze informacje

Wakacje w Turcji

Podczas wakacyjnego urlopu za granicą możemy nagle się rozchorować, doznać urazów ciała czy też złamać kończynę. Wtedy niezbędna okaże się pomoc lekarska. Aby nie zostać obciążonym kosztami leczenia koniecznie musimy posiadać ze sobą kartę EKUZ. Gdzie możemy się starać o jej wydanie, jak długo się czeka i jakie świadczenia uzyskamy za darmo legitymując się tą kartą?

Kiedy przyda się karta EKUZ?
Gdybyśmy potrzebowali pomocy w przypadku doznania urazów, złamań, zatruć, silnej gorączki czy też zawału serca to NFZ ureguluje rachunek. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego pozwala w razie wypadku skorzystać z państwowej opieki zdrowotnej podczas pobytu za granicą w jednym z krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz w Szwajcarii, Norwegii, Liechtensteinie i Islandii. Miejcie na uwadze jednak fakt, iż za leczenie w prywatnych placówkach musimy sami zapłacić. Warto również wiedzieć, że w większości państw członkowskich UE/EFTA pacjenci są zobowiązani do współpłacenia, czyli muszą pokryć części kosztów leczenia z własnych środków finansowych. Zatem jeśli będzie taka konieczność, to koszty te ponosimy samodzielnie, nie licząc na zwrot. Jedynym rozwiązaniem jest wtedy wykupienie dodatkowego, prywatnego ubezpieczenia.
Posiadając kartę EKUZ możemy także prosić o wypisanie recepty. Oczywiście, rekompensaty z tytułu wypadku nie otrzymamy, ale koszty uzyskania pomocy w państwowych szpitalach zostaną nam zwrócone. EKUZ nie obejmuje kosztów powrotu do Polski czy kosztów transportu karetką (przeczytajcie także wpis “Czy warto wykupić dodatkowe ubezpieczenie jadąc na wakacje“).
Aby otrzymać refundację musimy posiadać wszystkie paragony, rachunki potwierdzające leczenie.

Kto może wyrobić sobie kartę?
Otrzymanie i wyrobienie karty EKUZ nie wiąże się z żadnymi kosztami, mogą się o nią ubiegać osoby ubezpieczone w NFZ oraz członkowie ich rodzin. Pamiętajcie, aby do wypełnionego wniosku dołączyć odpowiedni dokument poświadczający odprowadzanie składek. Studenci i uczniowie muszą dodatkowo przedłożyć dokument potwierdzający pobieranie nauki, np. legitymację uczniowską lub studencką.

Gdzie i jak możemy złożyć wniosek o wydanie karty EKUZ?
Złożyć wniosek możecie na 5 sposobów. Wystarczy pobrać z najbliższego oddziału NFZ odpowiedni formularz lub też wydrukować go z internetu i po wypełnieniu:
• oddać go osobiście w oddziale (lista oddziałów) lub delegaturze NFZ;
• wysyłać go pocztą lub faksem do oddziału lub jednej z delegatur NFZ,
• zeskanować i wysyłać mailem do oddziału wojewódzkiego NFZ;
• wysyłać za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP;
• oddać poprzez osobę upoważnioną – wcześniej jednak musisz wypełnić dokument upoważniający ją do odbioru karty, jest on dostępny na stronie NFZ.

We wniosku o wydanie karty musimy podać konkretne dane dotyczące naszego wyjazdu, m.in. cel wyjazdu (pobyt czasowy, szukanie pracy, w celu podjęcia pracy itp.), jego przewidywaną długość, zamieścić swoje dane i nasz status (np. emeryt, pracujący, student) oraz wskazać osobę opłacającą składki. Jeśli podróżujemy w celach zarobkowych to musimy załączyć odpowiedni dokument z ZUS-u lub UP (osoby bezrobotne, którzy wyjeżdżają, by zagranicą szukać pracy).

Jak długo trzeba czekać na wyrobienie karty EKUZ?
Gdy zależy Ci na szybkim otrzymaniu karty to warto udać się osobiście do oddziału NFZ, gdyż tylko wtedy kartę otrzymasz od ręki. Wiadomo, czasem w sezonie wakacyjnym może okazać się, że będziesz musiał postać w kolejce. Jeśli formularz wraz z dokumentami został przesłany pocztą to wyrobienie karty trwa około 3-5 dni roboczych od wysłania wniosku. Tyle samo może potrwać czekanie na kartę w przypadku złożenia wniosku drogą elektroniczną lub faksem. Warto wiedzieć, że oddział NFZ ma obowiązek w ciągu 3 dni od otrzymania wiadomości na skrzynkę mailową wysłania informacji o sposobie rozpatrzenia wniosku.

Nasza dobra rada: jeśli macie zaplanowany urlop w okresie wakacyjnym to złóżcie wniosek nawet kilka tygodni przed planowanym wyjazdem, tym bardziej, że karta EKUZ ma dłuższą ważność.

Jak długo jest ważna karta EKUZ?
Termin ważności karty zależy od tego, do jakiej grupy osób ubezpieczonych się zaliczasz:

• 5 lat – emeryci.
• 12 miesięcy – pracownicy, przedsiębiorcy, osoby ubezpieczone dobrowolnie w NFZ, członkowie rodziny ubezpieczonego, studenci zgłoszeni przez uczelnie, uczniowie, renciści, osoby ubezpieczone w KRUS.
• 2 miesiące – bezrobotni
• Na czas określony – dla osób delegowanych lub poszukujących pracy w krajach UE/EFTA,
• 6 miesięcy – nieubezpieczone kobiety w ciąży, niezależnie do tego, czy wcześniej płaciły składki, czy też nie.

Posiadanie karty EKUZ pozwoli nam zaoszczędzić nie tylko sporo pieniędzy, ale także nerwów, dlatego jeśli wyjeżdżacie za granicę nie zapomnijcie o wyrobieniu i później o jej zapakowaniu i zabraniu ze sobą.

Wakacje w Bułgarii