Dlaczego warto wyrobić sobie Kartę EKUZ?

Dlaczego warto wyrobić sobie Kartę EKUZ?

Karta EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego) to karta wystawiana przez NFZ, która uprawnia do takich samych świadczeń zdrowotnych, jak obywatelom kraju (na podstawie ubezpieczenia społecznego), w którym przebywamy.

Ważne jest jednak, że w niektórych krajach, koszty leczenia są pokrywane przez kasy chorych jedynie w pewnej części (np. we Francji koszty wizyt lekarskich czy też zakup leków, jest pokrywany przez państwo jedynie w wysokości do 70%).

Zakres świadczeń jaki zapewnia karta EKUZ:

Karta EKUZ – zakres świadczeń

Opracowanie: PoradnikUrlopowy.pl na podstawie danych Narodowego Funduszu Zdrowia

Na podstawie powyższego zestawienia wyraźnie widać, że karta EKUZ jest potrzebnym dokumentem, ułatwiającym korzystanie z powszechnej służby zdrowia w krajach UE i EFTA, aczkolwiek nie zabezpiecza nas w wielu przypadkach przed kosztownymi usługami medycznymi.

Dlatego koniecznie warto rozważyć zakup dodatkowego ubezpieczenia na czas naszych wyjazdów zagranicznych, ponieważ koszty wielu świadczeń są bardzo wysokie i w przypadku zaistnienia okoliczności, kiedy będziemy musieli z nich skorzystać, może nas zwyczajnie nie stać na ich pokrycie.

Koniecznie zachęcamy do zapoznania się z szerszym opisem dotyczącym karty EKUZ, które znajduje się na stronach NFZ > www.ekuz.nfz.gov.pl